தொழில் & தொழில்நுட்பம் விற்பனை

வருடம் நிகரமாக 8 கோடி லாபம் தரும் தொழில்

வருடம் 12 கோடி லாபம் வருமான வரி 4 கோடி நிகரமாக 8 கோடி லாபம்
……………………………………………

தேவையான முதலீடு 4 கோடி ரூபாய் மட்டுமே

எதனுடனும் இணைக்காமல் தனித்தும் இயக்கலாம்

அல்லது

மற்றும் பிற தொழில்களுடன் இணைத்தும் இயக்கலாம்
……………………………………………

மற்ற தொழில்களுடன் இணைத்து இயக்க

இணைத்து இயக்கும் போது மேலும் மிக அபரிமிதமான வளர்ச்சி அடையும்/ லாபம் தரும்

1. டெக்ஸ்டைல்

2. ரியல் எஸ்டேட்

3.fmcg

4. ஸ்பின்னிங்

5. டையிங்

6. ஸ்டீல்

7. ஹாஸ்பிடல்

8. ஃபைனான்ஸ் டபுள் சேஃப்டி

9. விவசாயம் அபரிமிதமான லாபத்தில்

இன்ன பிற

9364112311